Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τη φιστικιά

Η αλήθεια είναι ότι από τα τέλη Ιανουαρίου που αρχίζει το κλάδεμα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου που τσουβαλιάζεται και το τελευταίο φιστίκι, η καλλιέργεια της φιστικιάς είναι αρκετά απαιτητική. Μόλις τελείωσα λοιπόν με το κλάδεμα, άρχισαν οι ψεκασμοί στο τέλος της άνθησης και αμέσως μετά χαλκός και εντομοκτόνα στο στάδιο "φύλλα εμφανή - καρπός 1 εκατοστό".  Αφού τελείωσαν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από την αποθήκη ήρθε πάλι η ίδια απορία: Ποιά φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν έγκριση για το κελυφωτό φιστίκι;

Ευτυχώς όμως αυτή τη φορά το Υπουργείο  Α.Α.Τ ήταν σε θέση να απαντήσει στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr/syspest/syspest_menu.aspx όπου βρέθηκαν τα εξής:

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝA
Bacillus thuringiensis var. aizawai (XENTARI WG - VALENT BIOSCIENCES CO.)

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (BACTOSPEINE WP-ABBOT LABORATORIES, DIPEL 16000 IU/MGR WP- VALENT BIOSCIENCES CO, AGREE WP-CERTIS USA, Η.Π.Α, DIPEL 32000 IU-VALENT BIOSCIENCES CO, ARP WP - ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, BATHURIN 16000 WP - ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, BACTOIL SC - ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., BACILLUS THURINGIENSIS - ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, CORDALENE - INTRACHEM BIO (INTERNATIONAL) SA, BACTOSPEINE WG - VALENT BIOSCIENCES CO., BOLAS B.T. -SIPCAM SPA, ASTREL 6,4 WP -Biotechnologie B.T. Srl, AMCOBAC - ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, LEPINOX PLUS WP - INTRACHEM BIO (INTERNATIONAL) SA, BELTHIRUL 32000 WP - PROBELTE S.A, DELFIN WG - CERTIS USA, Η.Π.Α,
Deltamethrin, (DECIS 2,5 EC - Bayer CropScience S.A.και DECIS EXPERT 100 EC - BAYER Environmental Science SA)
Pirimicarb (PIRIMOR 50 WG - Syngenta Ltd, λήξη:  31/12/2009 ) ,
Sulfuryl fluoride (PROFUME-DOW CHEMICAL COMPANY)


ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝA
Χαλκούχα:
Υδροξείδια του Χαλκού (Copper hydroxide),
KOCIDE 101 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 GRIFFIN L.L.C.
CUPRAVIT 35 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2010 GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ A.E.
KOCIDE 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 E.I Du Pont de Nemours & Co Inc
BLUE SHIELD 50 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 AGRI-ESTRELLA, S. De R.L. De C.V.
YPER 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 VECTOR AGRO Α.Ε.
COPPERCIDE 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2013 GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ A.E.
XYDROCOURE 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2013 Industrias Quimicas Del Valles SA
BLUE SHIELD 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2013 AGRI-ESTRELLA, S. De R.L. De C.V.
KOP HYDROXIDE 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 DREXEL CHEMICAL CO.
CORONA 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
BLUE CUP 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2010 ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
CUPRICO 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2010 ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
HYDRORAM 50 WP copper hydroxide, ως υδροξείδιο του χαλκού 31/12/2011 ALAPIS ΑΒΕΕ
FIDOROL 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ
COPPER HYDROXIDE ΙΝΑΓΚΡΟ 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ
XYDROCOURE 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 Industrias Quimicas Del Valles SA
CHAMPION 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 NUFARM Planzenschutz GmbH Co
FANCY 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2013 ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
OXYDROL 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2010 ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
HELIOCUIVRE 40 SC copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 ACTION PIN S.A.
JADE 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2010 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
CURACOP 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
HYDROMICRON 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A.
ATTALOS 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ A.E.
PANCOP 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 Ρίτσος Παντελής
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΑΕ
FANCY 50 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2012 ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
CORONA 40 WG copper hydroxide, σε Cu 31/12/2011 ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

Οξείδια του Χαλκού (Copper oxide)
NORDOX 75 WG copper oxide, σε Cu 31/12/2009 NORDOX Industrier AS
NORDOX 50 WP copper oxide, σε Cu 31/12/2009 NORDOX Industrier AS
COPPER OXIDE–Industrias Quimicas del Valles 75 WG copper oxide, σε Cu 31/12/2010 Industrias Quimicas Del Valles SA

Οξυχλωριούχος χαλκός (Copper oxychloride)
ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
COURE Valles 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/12/2011 ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ-ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 35 WP copper oxychloride, ως οξυχλωριούχος χαλκός 31/12/2009 ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 50 WP copper oxychloride, ως οξυχλωριούχος χαλκός 31/5/2014 ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΟΞΥΧΛΩΡ 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
CUPRAFOR 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
NUCOP 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/12/2012 AGRI-ESTRELLA, S. De R.L. De C.V.
CHECK 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε.
HIDROCOB 50 WP copper hydroxide, σε Cu 31/12/2009 INGENIERIA INDUSTRIALE SA
OXYPLUS 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 AGRΙPLUS LTD
COUPRADIN 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
COURE FLOW 52 SC copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
PASTA CAFFARO 38,25 SC copper oxychloride, σε Cu 31/12/2013 ISAGRO SPA
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ 50 WP copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
ZETARAM 30 SC copper oxychloride, σε Cu 31/12/2011 SIPCAM SPA
COUPRADIN XP 35 SC copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
COUPRADIN XP 35 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
NEORAM 37,5 WG copper oxychloride, σε Cu 31/12/2011 ISAGRO SPA
COUPRADIN XP 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
VITARAM 30 SC copper oxychloride, σε Cu 31/12/2012 OXON Italia SpA
ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
COURE FLOW 38 SC copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
COURE FLOW 70 SC copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
CHECK 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε.
CURENOX 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
COURE VALLES 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/5/2014 Industrias Quimicas Del Valles SA
OXICUP 50 WG copper oxychloride, σε Cu 31/12/2011 QUIMETAL INDUSTRIAL SA, COUPRADIN 52 SC copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
COUPRADIN 70 SC copper oxychloride, σε Cu 31/12/2009 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.


Copper sulfate tri-basic
CUPROFIX ULTRA 40 WG copper sulfate, tri-basic, σε Cu 31/12/2011 CEREXAGRI S.A.S.
TRIBASIC COPPER SULPHATE IQV 25 SC copper sulfate, tri-basic, σε Cu 31/12/2010 Industrias Quimicas Del Valles SA
TRI-MASTER 19 SC copper sulfate, tri-basic 31/12/2012 AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
CUPROXAT 19 SC copper sulfate, tri-basic, σε Cu 31/12/2013 NUFARM GmbH &, Co KG

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
REGLONE 20 SL diquat 31/12/2011 Syngenta Ltd.


Απ'ό,τι φαίνεται από μηκυτοκτόνα μόνο τα χαλκούχα έχουν έγκριση και να δούμε τι θα κάνουμε με το καμαροσπόριο και την Botryosphaeria, τα οποία αντιμετωπίζαμε με διασυστηματικά (carbentazim, isotopsin και στροβιλουρίνες). Στα εντομοκτόνα επικρατούν οι ενδοτοξίνες των βακίλλων αλλά και τα παραδοσιακά (deltamethrin, pirimicarb, sulfuryl fluoride) αντιστέκονται. Όσον αφορά τα ζιζανικτόνα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μόνο το diquat.
Φυσικά στον χορό του παραλόγου μπαίνει κανείς πανεύκολα, αρκεί να συγκρίνει τα σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα για τη φιστικιά με αυτά που είναι εγκεκριμένα για άλλες καλλιέργειες (π.χ. αμπέλι) !!!!

4 σχόλια:

 1. Για το καμαροσπόριο, έχω ακούσει το Signum προληπτικά. Ζέρει κανείς κανένα για θεραπευτικό;
  Υπάρχει έντονο πρόβλημα τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φέτος υπάρχει πολλή βοτρυοσφαίρια...Έχω ψεκάσει 5 φορές και τα μαύρα στίγματα προχωρούν(Signum, Keras etc.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΥΤΙΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟ ΚΑΛΟ ΓΕΩΠΟΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ...SIGNUM....KERAS ΚΛΠ ΚΛΠ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΦΕΤΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΕΨΑΝ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΧΩΡΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΙΟΣ ΘΑ ΓΡΑΦΑΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή