Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Κελυφωτό φιστίκι Η.Π.Α.: Εγχειρίδιο καλής γεωργικής πρακτικής - Εχθροί και Φυτοφάρμακα

(Μετάφραση του κεφαλαίου εχθροί και φυτοφάρμακα του Εγχειριδίου Καλής Γεωργικής Πρακτικής των ΗΠΑ για το κελυφωτό φιστίκι)
Στα φυτοφάρμακα περιλαμβάνονται τα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. Τα φυτοφάρμακα πρέπει να καταχωρούνται (εγκρίνονται) τόσο στην Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Ελέγχου Φυτοφαρμάκων της Καλιφόρνια (California Department of Pesticide Regulation, CDPR) και έχουν μια ετικέττα με τα κελυφωτά φιστίκια στη λίστα ως τόπος εφαρμογής για τη νόμιμη χρήση των φυτοφαρμάκων στον φιστικεώνα.  Tα φυτοφάρμακα μπορούν να καταγραφούν σε διαφορετικές θέσεις στον ομοσπονδιακό νόμο οι οποίες λέγονται:
- Μέρος 3ο (πλήρης έγκριση - καταχώρηση) [Section 3 (full registration)]
- Μέρος 18 , (καταχώρηση έκτακτης ανάγκης) [Section 18 (emergency registration)]
- Μέρος 24c, (ειδικές τοπικές ανάγκες) [Section 24c (special local needs)]
Εκτός από αυτά, το φυτοφάρμακο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο στην πολιτεία της Καλιφόρνια για τα φιστίκια για να είναι νόμιμη η χρήση τους.

Η Καλιφόρνια έχει έναν από τους πιο περιοριστικούς νόμους για τα φυτοφάρμακα σε όλο τον κόσμο και οι παραγωγοί της Καλιφόρνια είναι υποχρεομένοι να τους ακολουθούν. Δεν είναι μόνο οι απαιτήσεις έγκρισης των φαρμάκων που συνήθως είναι περιοριστικές αλλά τα φυτοφάρμακα πρέπει να έχουν ενώσεις που να περιορίζουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs) και οι παραγωγοί πρέπει να δηλώνουν τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων στο δημοτικό γεωργικό γραφείο. Ο δήμος με τη σειρά του αναφέρει τις εφαρμογές στο CDPR το οποίο δημοσιεύει συγεκντρωτικά στατιστικά χρήσης φυτοφαρμάκων στην πολιτεία και το δήμο ανά χημική ουσία και /ή καλλιέργεια. Αυτές οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του CDPR ως "Εκθέσεις χρήσης Φυτοφαρμάκων" (Pesticide Use Reports). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να προσδιρίσει πια φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και σε ποιό έυρος και να ανιχνεύσει τη διαχρονική χρήση διαφορετικών χημικών ουσιών.

Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η χρήση του Guthion (ενεργή ουσία – azinphos methyl) μειώθηκε πολύ νωρίτερα από την απώλεια της έγκρισης και ότι η χρήση του phosmet μειώνεται. Η χρήση εντομοκτόνων μειωμένου κινδύνου αυξήθηκε σημαντικά. Το CDPR έχει και μια ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα φυτοφάρμακα όπου το κοινό μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς τις ημερομηνίες εφαρμογής κάποιων φυτοφραμάκων στα φιστίκια έως το επίπεδο του αγροτεμαχίου (TRS) ή να προσδιορίσει ποια φυτοφάρμακα ψεκάζονται σε κάποια συγκεκριμένη καλλιέγρεια σε συγκεκριμένο τεμάχιο (TRS)

Τα φυτοφάρμακα έχουν συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων με τρεις τρόπους:
- υπολείμματα μη εγκεκριμένων ουσιών,
- υπολείμματα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, και
- μικροβιολογική μόλυνση του νερού ψεκασμών

Τα μη εγκεκριμένα υλικά μπορούν να εμφανιστούν στα φιστίκια από μόλυνση από διπλανά κτήματα, ρύπανση του έδάφους από παράνομες και δύσκολα αποδομούμενες ουσίες, λανθασμένη ή εσκεμμένη εφαρμογή μιας παράνομης ουσίας. Για την μόλυσνη από τα διπλανά κτήματα οι παραγωγοί δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Σημαντική ποσότητα των φυτοφρμάκων που εφαρμόζονται στο δενδρώνα καταλήγει στο έδαφος και η κίνηση από το έδαφος στον καρπό, ενώ είναι δυνατή, είναι απίθανη. Η λανθασμένη εφαρμογή (λάθος αγροτεμάχιο, λάθος καλλιέργεια) καθώς και η εσκεμμένη εφαρμογή δεν μπορούν να διαχωριστούν εκτός από τις περιπτώσεις όπου το φάρμακο που χρησιμοποιείται δεν έχει καμμία εφαρμογή στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Παρόλα αυτά, η παραγωγή πρέπει να θεωρείται αλλοιωμένη αν βρεθούν υπολείμματα καθ'υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων. Η διαδικασία ανάπτυξης των ετικετών των φυτοφραμάκων πρέπει να αποκλείει υπέρβαση των ορίων των υπολείμματων όταν το φάρμακο εφαρμόζεται νόμιμα. Παρόλα αυτά αν το ψεκαστικό δεν έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια και το φυτοφάρμακο χρησιμοποιείται σε υψηλές συγκεντρώσεις, υπερ-εφαρμογή μπορεί να προκύψει. Η ακριβής ρύθμιση του ψεκαστικού είναι σημαντική.

Η ποιότητα του νερού ψεκασμού μπορεί να διαφέρει και οι ψεκαστές πρέπει να παρακολουθούν την πηγή και την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων. Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό από το δήμο αλλά αυτό συχνά είναι αδύνατον. Μπορεί οι προδιαγραφές του πόσιμου νερού να περιορίζουν έναν σημαντικο αριθμό ουσιών που δεν έχουν συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων ως υγρό ψεκασμού, η ποιότητα του νερού ψεκασμού όμως πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίστεί ότι υπακούει στις μικροβιολογικές προδιαγραφές του πόσιμου νερού.

Λήψη αποφάσεων ψεκασμών
Ο παραγωγός φιστικιών πρέπει να παίρνει αποφάσεις διαχείρισης εχθρών και ασθενειών βασιζόμενος σε ποικιλία πληροφοριών και προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Ανάλογα με την προσβολή, οι πληροφορίες μπορεί να είναι τελείως ποιοτικές έως ακραία ποσοτικές και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι μετρήσιμο.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών (Integrated Pest Management, IPM) είανι μια φιλοσοφία διαχείρισης που συνδυάζει επίπεδα πληθυσμού εχθρών, την ύπαρξη και τον αριθμό ωφέλιμων οργανισμών, προβλεπόμενες οικονομικές απώλειες αν δεν υπάρξει έλεγχος και το κόστος του ελέγχου, για να προσδιορίσει αν ο έλεγχος είναι δικαιολογημένος και περιβαλλοντικά αποδεκτός. Οι αποφάσεις που βασίζονται στο (Integrated Pest Management, IPM), πιστεέυεται ότι έχουν ακαλύτερες βάσεις σε σέση με την παλαιότερη μέθοδο που βασιζόταν σε ημερομηνίες. Επειδή τα παράσιτα και οι εχθροί συνήθως επιτίθενται στα έντομα και τα ακάρεα ενώ είναι άγνωστα ως παθογόνα η ολοκληρωμένη διαχείριση σχετίζεται περισσότερο με τον έλεγχο των εντομολογικών ασθενειών.

Τα παθογόνα συνήθως αποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στις κλιματικές συνθήκες και μια άθροιση των μεγεθών του κλίματος (θερμοκρασία, υγρασία και/ή βροχή) χρησιμοποιείται συνήθως γαι την σύσταση εφαρμογής μυκητοκτόνων. Η συνταγοράφηση μυκητοκτόνων μπορεί να είναι για μία μοναδική εφαρμογή ή να απαιτεί επανειλλημένες εφαρμογές βάσει προγράμματος.

Η ευαισθησία των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των ζιζανίων καθώς και το είδος ζιζανιοκτόνου Επειδή κάποια ζιζάνια μπορεί να είναι ανθεκτικά σε κάποια κοινά ζιζανιοκτόνα, η καλλιέργεια του εδάφους χρησιμοποιείται επίσης για να ελεγχθούν τα ζιζάνια. Το δισκοσβάρνισμα χρησμοποιείται συνήθως αλλά επαναλαμβανόμενο δισκοσβάρνισμα μπορεί να καταστέψει τις επιφανειακές ρίζες, να αυξήσει την ευαισθησία στα παθογόνα όπως το Βερτιτσίλιο (μύκητας Verticillium), επιταχύνει την απώλεια οργανικής ουσίας από το έδαφος, και να οδηγήσει στη συνμπίεση του εδάφους. Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο των ζιζανίων χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός ζιζανιοκτόνων και καλλιέργειεας.

Επιπτώσεις
Τα φυτοφάρμακα φαίνεται να είναι σημαντικά για την παραγωγή φιστικιών, από την ζιζανιοκτονία για την αποτελεσματική χρήση του νερού και των λιπασμάτων, έως τα μυκητοκτόνα για την διατήρηση της υγείας των δένδρων και τα εντομοκτόνα για την προστασία των καρπών από τους εχθρούς. Τα φυτοφάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και σε αυτό περιλαμβάνεται και η χρήση  εγκεκριμένων ουσιών με νόμιμο τρόπο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες (ρύθυμιση ψεκαστικού και έλεγχος του νερού). Όπως σε πολλές άλλες καλλιεργητικές δραστηριότητες σήμερα η καταγραφή και διατήρηση αρχείου είναι σημαντική. Αυτό περιλαμβάνει την δήλωση της εφαρμογής φυτοφαρμάκων στην CDPR και τη διατήρηση αρχείου επεμβάσεων καθώς και αρχείου συντήρησης των ψεκαστικών και ελέγχου και επεξεργασίας του νερού.

Πηγή: ΗΠΑ-Εγχειρίδιο Καλής Γεωργικής Πρακτικής για τα φιστίκια (pdf, αγγλικά)

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Κελυφωτό φιστίκι Η.Π.Α.: Εγχειρίδιο καλής γεωργικής πρακτικής

Οδηγίες για του παραγωγούς κελυφωτών φιστικιών της Καλιφόρνια βρήκαμε στο Εγχειρίδιο Καλής Γεωργικής Πρακτικής (pdf, αγγλικά). Στην ίδια πηγή υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο για τους παραγωγούς (pdf, αγγλικά)
Ας μεταφράσουμε αρχικά τον πίνακα περιεχομένων του εγχειριδίου και μετά βλέπουμε :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΕΩΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
- Πριν την εγκατάσταση
- Μετά την εγκατάσταση
- Επιπτώσεις

ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
- Πηγές νερού αγροτικής χρήσης
- Χρήσεις νερού εκτός άρδευσης
- Έλεγχος και επεξεργασία νερού για μικροβιακές μολύνσεις
- Επιπτώσεις

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΚΟΠΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
- Μικροβιολογικοί κίνδυνοι
- Μέτρα για την αποφυγή εισόδου μολυσματικών παθογόνων στον δενδρώνα
   Παθητικά μέτρα
   Εεργητικά μέτρα
- Ενέργειες για τη μείωση των μικροβιακών κινδύνων από τις κοπριές
- Εφαρμογή αστικών αποβλήτων σε γεωργικές εκτάσεις
- Επιπτώσεις

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Λήψη αποφάσεων φυτοπροστασίας
- Επιπτώσεις

ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ NAVEL ORANGEWORM
- Μειώση του μολύσματος
- Προστασία της ακεραιότητας της επιδερμίδας του καρπού
- Έλεγχος του πληθυσμού του εντόμου NOW
- Επιπτώσεις

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
- Ενέργειες στο αγρόκτημα
- Μεταφορά στο αποφλοιωτήριο
- Ενέργειες απολύμανσης συγκομιδής εκτός αγροκτήματος
- Επιπτώσεις

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
- Νομικές υποχρεώσεις
- Εκπαίδευση εργαζόμενων
- Χώροι υγιεινής για τους εργαζόμενους
- Επιπτώσεις

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Κελυφωτό φιστίκι ΗΠΑ: Η σοδειά φαίνεται μεγάλη και οι τιμές ισχυρότερες για την Paramount

Σε άρθρο της εφημερίδας Western Farm Press δημοσιεύονται δηλώσεις του διευθυντή σχέσεων με τους παραγωγούς για την Paramount Farms, Andy Anzaldo για την σοδειά και τιμές του κελυφωτού φιστικιού των ΗΠΑ. Ακολουθεί ελεύθερη μετάφραση του άρθρου:

Η σοδειά του 2010, φαίνεται κοντά αν όχι μεγαλύτερη από την περσινή  - 160,6 εκ τόνους  ( 354 million pound crop) -  όπως τα μετράει ο Andy Anzaldo, διευθυντής σχέσεων με τους παραγωγούς για την Paramount Farms.
Βασιζόμενος αυτά που βλέπει στοςυ δενδρώνες αυτήν την εποχή, περιμένει ότι στην Καλιφόρνια θα συγκομιστούν μεταξύ 158 και 177 εκ. τόνους (350 million και 390 million pounds) κελυφωτών φιστικιών.
Το ανώτατο όριο αντανακλά αυτό που ο Anzaldo θεωρεί ως το μεγαλύτερο, σε σχέση με πέρισυ, δυναμικό παραγωγής των νεότερων δένδρων, ειδικά αυτών στα δυτικά, στις κοινότητες Kern, Kings και Frenso.
Το 2009, μια "ON" χρονιά, αυτά τα δένδρα υπολειτούργησαν, με μικρή παραγωγή 280,20 -  392,30 kg/στρέμμα (2,500 έως 3,500 pounds (ανά acre)). Αρκετοί παραγωγοί, λέει, περιμέναν σοδειές της τάξης των 448,34 kg/στρ (4,000-pound (per acre)) από τους νεότερους δενδρώνες, σχεδόν το ίδιο με τα ώριμα δένδρα. Η φτωχή άνθοφορία της περασμένης χρονιάς, λόγω της παγωνιάς, είχε ως αποτέλεσμα έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κούφιων.

Και αυτή τη χρονιά όμως η ανθοφορία διαταράχτηκε, αλλά από τις 2 inches έως 4 inches βροχής και τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης. Η επίδραση του δροσερού και υγρού καιρού κατά την άνθηση ήταν λιγότερο δραστική από τις χαμηλές θερμοκρασίες, λέει ο Anzaldo.
“Τώρα, βρισκόμαστε στη μέση του γεμίσματος των καρπών και οι αποδόσεις των νέων δένδρων φαίνονται περίπου 10 - 20% καλύτερες από την περασμένη χρονιά”
Η εκτίμησή του για 158 εκ. τόνους (350-million-pound) σοδειά το 2010 αντανακλά την αυξημένη πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της όψιμης συγκομιδής. Λόγω της όψιμης καλλιέργειας αυτή τη χρονιά, αναμένει ότι τα περισσότερα δένδρα θα συγκονμιστούν τέλη Σεοπτεμβρίου, μια με δύο εβδομάδες αργότερα απο το συνηθισνμένο. Τότε η βροχή σημάινει μεγαλύτερη πιθανότητα για ασθένειες όπως η alternaria and botryosphaeria. “Αν εμφανιστεί ασθένεια, θα είναι αγώνας ταχύτητας να ολοκληρωθεί η συγκομιδή” λέει.
Αν γίνει αυτό ή αυξηθούν οι προσβολές εντόμων, ο Anzaldo περιμένει ότι οι περισσότεροι παραγωγοί θα κάνουν δύο χέρια. Ξεκινόντας 7 έως 10 ημέρες νωρίτερα από το κανονικό, θα κτυπήσουν ή δονήσουν ελαφρά τα δένδρα για 3 έως 5 δευτερόλεπτα, αντί για το τυπικό  5 έως 8 δευτερόλεπτα. Αυτό, λεέι, θα ρίξει το 60 - 70% των ώριμων καρπών. Δύο με τρείς εβδομάδες μετά, θα δονήσουν τα δένδρα κανονικά για να ρίξουν τους όψιμους καρπούς.

Οι παραγωγοί μπορούν να αναμένουν ότι οι τιμές θα είναι υψηλότερες αυτή τη χρονιά σε σχέση με την περασμένη. Την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, οι Paramount Farms ανακοίνωσαν τιμή ανοικτού με κέλυφος, συμπεριλαμβανόμενου και του μέγιστου πριμ ποιότητας των 4,18 €/kg ($2.50 per pound) και τιμή ψίχας 5,01 €/kg ($3 per pound).
“Αυτές είναι οι υψηλότερες τιμές που πληρώθηκαν ποτέ στους παραγωγούς πριν την συγκομιδή στην ιστορία του κλάδου”, λέει ο Anzaldo. Είναι σημαντικά μεγαλύτερες από την περσινή τιμή εκκαθάρισης για το αναοικτό με κάλυφος των 3,76 €/kg ($2.25 per pound) , η οποία ήταν 0,75 €/kg (45 cents-a-pound) μεγαλύτερη από την τιμή ανοίγματος των 3,00 €/kg ($1,80 per pound) που προσφέρθηκε την περασμένη χρονιά.
Θεωρεί ότι σε αυτό συμβάλλει η μεγάλη εξαγωγική ζήτηση από την Κίνα, η μικρή παραγωγή του Iran, μετά από δύο χρονιές ζημιάς από παγετό των δένδρων και το πρόγραμμα προώθησης στην τοπική αγορά, με τίτλο "Get Crackin’" των $15 million της Paramount, μετά το πρόβλημα της salmonella.

Πηγή: Western Farm Press, Jul 29, 2010 12:29 PM Pistachio crops looks big; prices stronger

Μονάδες:
1 pound = 0,45359237  kg,
1 USD = 0,757813 € (σήμερα),
1 acre = 4,0468564224 στρέμματα

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

ΗΠΑ: Ωφέλιμη ζύμη καταπολεμά τις αφλατοξίνες

Κελυφωτά φιστίκια, αμύγδαλα και άλλοι δημοφιλείς ξηροί καρποί μπορεί κάποια μέρα να ψεκάζονται με μια ζύμη η οποία ονομάζεται Pichia anomala, λένε ερευνητές της  Υπηρεσίας Αγροτικής Έρευνας των ΗΠΑ (Agricultural Research Service, ARS)
Εργαστηριακές μελέτες και πειράματα αγρού του φυσιολόγου φυτών Δρ. Sui-Sheng "Sylvia" Hua της ARS, έδειξαν ότι η ζύμη ανταγωνίζεται με επιτυχία τον μύκητα Aspergillus flavus για θρεπτικά στοιχεία και χώρο ανάπτυξης. Ο A. flavus και κάποια άλλα είδη Aspergillus παράγουν επικίνδυνες τοξίνες γνωστές ως αφλατοξίνες. Ο Δρ. Hua εξασφάλισε πατέντα για τη χρήσιμοποίηση της ζύμης ως μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο προστασίας των δένδρων, όπως και του καλαμποκιού, από την μόλυνση με αφλατοξίνες. Οι προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. βοηθούν στην αποφυγή της πώλησης μολυσμένων με αφλατοξίνες τροφίμων και ζωοτροφών.

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε φιστικεώνα της Καλιφόρνια, ο Δρ. Hua και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι ο ψεκασμός των δένδρων με τη ζύμη παρεμπόδισε την εμφάνιση του A. flavus στα φιστίκια έως 97%., σε σχέση με τα μη ψεκασμένα δένδρα. Η ζύμη μπορεί επίσης να ψεκαστεί στα συγκομισμένα ή αποθηκευμένα προϊόντα και όχι μόνο στα δένδρα πριν την συγκομιδή, σύμφωνα με τον Δρ.Hua, που βρίσκεται στο Δυτικό τοπικό Κέντρο έρευνας της ARS στο Albany της Καλιφόρνια.
Εκτός από την παρεμπόδιση του μύκητα A. flavus, η ανταγωνιστικλή ζύμη μπορεί να είναι αποτελεσματική στην προστασία άλλων προϊόντων ενάντια σε τουλάχιστον μισή ντουζίνα άλλα είδη μικροβίων τα οποία μπορούν να καταστρέψουν την γέυση, υφή, απόδοση, ασφάλεια ή άλλα χαρακτηριστικά ενός τροφίμου. Αυτά τα μικρόβια περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον Botrytis cinerea, ο οποίος προκαλεί την φαιά σήψη στα επιτραπέζια σταφύλια.

Η έρευνα του Δρ. Hua's είναι μια από τις πολλές μελέτες που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της  ARS labs για να υποστηρίξουν την προτεραιότητα του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για την ασφάλεια των τροφίμων.


Πηγή: Helpful yeast battles aflatoxin, Capital Press, ARS News Service, 4/3/2010.

Κελυφωτό φιστίκι ΗΠΑ: Ιούλιος 2010

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από τους συν-ανταγωνιστές μας της Καλιφόρνια. Μικρότερη παραγωγή, οψιμότερη συγκομιδή με αυξημένο κίνδυνο υποβάθμισης ποιότητας και υψηλότερη τιμή παραγωγού και τιμές χονδρικής γύρω στα 6,20 €/kg ανοιχτό με κέλυφος παρά το πέσιμο και πάλι του δολαρίου στα 0,756279€ (σήμερα). Δείτε τι λένε τα αγροκτήματα Nichols για τον Ιούλιο 2010 (ελεύθερη μετάφραση):

Μετά από μια δροσερότερη και υγρότερη από τα συνηθισμένα άνοιξη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες στις περιοχές παραγωγής φιστικιών της Καλιφόρνια επέστρεψαν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συνήθως το γέμισμα των καρπών ξεκινά νωρίς τον Ιούλιο. Στα αγροκτήματα Nichols παρατήρησαν ότι το γέμισμα φέτος ξεκίνησε 10-15 Ιουλίου και ενώ αυτό έγινε σχετικά όψιμα δεν έγινε τόσο αργά όσο πιθανολογούταν.

Το 2010 είναι χρονιά χαμηλής παραγωγής ("OFF") και δεν υπάρχει πίεση στους μεταποιητές και παραγωγούς για πρώιμη συγκομιδή. Τα τελευταία χρόνια, η δυναμικότητα συγκομιδής αυξήθηκε γρηγορότερα από την δυναμικότητα των μεταποιητών για καθάρισμα και ξήρανση. Ως αποτέλεσμα, η συγκομιδή τις χρονιές υψηλής παραγωγής ("ON") ξεκινά λίγο νωρίτερα σε σχέση με τις OFF" χρονιές για να μην υπάρχει κορεσμός στους μεταποιητές στην κορύφωση της συγκομιδής. Αρκετοί παραγωγοί περνάνε δέυτερο χέρι τα δένδρα που συγκομίζουν νωρίς αλλά διστάζουν να το κάνουν τις "OFF" χρονιές γιατί η παραγωγή είναι μικρή. Αυτή τη χρονιά οι παραγωγοί θα συγκομίσουν αργά για να επιτρέψουν την ωρίμανση περισσότερων καρπών και οι μεταποιητές δεν θα κορεστούν δεδομένου ΄ότι η παραγωγή είναι μικρότερη. Όψιμη ωρίμανση και καθυστερημένη συγκομιδή θα έχουν ως αποτέλεσμα μια απο τις πιο όψιμες σοδειές τα τελευταία χρόνια.  Στα αγροκτήματα Νichols υπολογίζουν ότι η συγκομιδή θα γίνει γύρω στις 17 - 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα αγροκτήματα Nichols, το γέμισμα φέτος φαίνεται να είναι καλύτερο από το μέσο όρο και είναι πολύ καλύτερο από πέρισυ. Με αυτό στο μυαλό οι περισσότερες εκτιμήσεις παραγωγής είναι λίγο μεγαλύτερες τώρα σε σχέση με αυτές πριν την έναρξη του γεμίσματος. Το αρνητικό είναι ότι η καθυστερημένη συγκομιδή επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο για προσβολή από τον Navel Orangeworm (NOW). Στα αγροκτήματα Nichols εκτιμούν ότι η παραγωγή είναι περίπου 330 million pounds, αλλά άλλοι του κλάδου πιστέυουν ότι το δυναμικό είναι μεγαλύτερο. Το γεγονός είναι ότι κανένας δεν γνωρίζει το μέγεθος της σοδειάς πριν την συγκομιδή.

Η ζημιά από τον NOW είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας για την αποτελεσματική προώθηση του φιστικιού της Καλιφόρνια. Η ανοχή των καταναλωτών για τα προσβεβλημένα φιστίκια είναι πολύ μικρή και ο NOW είναι ο κυριότερος φορέας αφλατοξινών, που επηρεάζει τις δυνατότητες εξαγωγών σε αγορές κλειδιά. Οι Nichols δεν γνωρίζουν ακόμα τον κίνδυνο προσβολής της παραγωγής του 2010, αλλά υπάρχουν κάποια καλά και κάποια άσχημα νέα για τα πιθανά επίπεδα προσβολής.

Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι μεταποιητές δίνουν σημαντικά πρίμ για προϊόν με μικρό ποσοστό προσβολής από τον NOW. Ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί τώρα έχουν ένα οικονομικό κίνητρο να ελέγξουν τον NOW με απολύμανση, πρόωρη συγκομιδή και προσεκτικούς ψεκασμούς.

Τα άσχημα νέα είναι η πιθανότητα όψιμης συγκομιδής όπως είδαμε παραπάνω. Τα όψιμα συγκομιζόμενα φιστίκια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες προσβολής από τον NOW. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσουν οι παραγωγοί απέναντι σε αυτα τα συγκρουόμενα οικονομικά μυνήματα, την επιθυμία για όψιμη συγκομιδή για την αποφυγή δεύτερου χεριού και το κίνητρο των πριμ αν έχουν μειωμένη προσβολή από NOW. Δεδομένου ότι τα πριμ για τον NOW εφαρμόστηκαν από τους περισσότερους μεταποιητές την τελευταία χρονιά, είναι άγνωστο πως θα ανταποκριθούν οι παραγωγοί.

Ανακοινώθηκαν ελάχιστες τιμές παραγωγού για τη σοδειά του 2010 περίπου $2.45 (= 1,85258 EUR) ανά pound (= 0,45359237 kg) με κέλυφος  (= 4,08 €/kg) καθαρό στον παραγωγό. Αυτό μεταφράζεται σε τιμές χονδρικής για το αμερικάνικο extra #1, μεγέθους 21/25 ωμό ανοικτό φιστίκι με κέλυφος στην περιοχή των $3.70 - $3.80 (6,17 €/kg - 6,34 €/kg). Αυτά τα επίπεδα τιμών είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τιμές ανοίγματος του 2009 (σχεδόν $1.00 μεγαλύτερες). Σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη σοδειά στο Ιραν και την Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν η τιμή ανοίγματος ισοσκελίζεται σωστά με την μικρότερη παραγωγή του 2010.

Γνωρίζουμε ότι η προσφορά κελυφωτών φιστικιών θα είναι μικρή τον Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου. Με ελάχιστο απόθεμα (carry - over) στη σοδειά του 2010 και μια αναμενόμενη όψιμη συγκομιδή, η ζήτηση θα είναι πολύ μεγάλη από πολύ νωρίς.

Καθώς η παραγωγή ωριμάζει μέχρι την συγκομιδή, μείνετε ενημερωμένοι!