Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Κελυφωτό φιστίκι Η.Π.Α.: Εγχειρίδιο καλής γεωργικής πρακτικής - Εχθροί και Φυτοφάρμακα

(Μετάφραση του κεφαλαίου εχθροί και φυτοφάρμακα του Εγχειριδίου Καλής Γεωργικής Πρακτικής των ΗΠΑ για το κελυφωτό φιστίκι)
Στα φυτοφάρμακα περιλαμβάνονται τα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. Τα φυτοφάρμακα πρέπει να καταχωρούνται (εγκρίνονται) τόσο στην Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Ελέγχου Φυτοφαρμάκων της Καλιφόρνια (California Department of Pesticide Regulation, CDPR) και έχουν μια ετικέττα με τα κελυφωτά φιστίκια στη λίστα ως τόπος εφαρμογής για τη νόμιμη χρήση των φυτοφαρμάκων στον φιστικεώνα.  Tα φυτοφάρμακα μπορούν να καταγραφούν σε διαφορετικές θέσεις στον ομοσπονδιακό νόμο οι οποίες λέγονται:
- Μέρος 3ο (πλήρης έγκριση - καταχώρηση) [Section 3 (full registration)]
- Μέρος 18 , (καταχώρηση έκτακτης ανάγκης) [Section 18 (emergency registration)]
- Μέρος 24c, (ειδικές τοπικές ανάγκες) [Section 24c (special local needs)]
Εκτός από αυτά, το φυτοφάρμακο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο στην πολιτεία της Καλιφόρνια για τα φιστίκια για να είναι νόμιμη η χρήση τους.

Η Καλιφόρνια έχει έναν από τους πιο περιοριστικούς νόμους για τα φυτοφάρμακα σε όλο τον κόσμο και οι παραγωγοί της Καλιφόρνια είναι υποχρεομένοι να τους ακολουθούν. Δεν είναι μόνο οι απαιτήσεις έγκρισης των φαρμάκων που συνήθως είναι περιοριστικές αλλά τα φυτοφάρμακα πρέπει να έχουν ενώσεις που να περιορίζουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs) και οι παραγωγοί πρέπει να δηλώνουν τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων στο δημοτικό γεωργικό γραφείο. Ο δήμος με τη σειρά του αναφέρει τις εφαρμογές στο CDPR το οποίο δημοσιεύει συγεκντρωτικά στατιστικά χρήσης φυτοφαρμάκων στην πολιτεία και το δήμο ανά χημική ουσία και /ή καλλιέργεια. Αυτές οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του CDPR ως "Εκθέσεις χρήσης Φυτοφαρμάκων" (Pesticide Use Reports). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να προσδιρίσει πια φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και σε ποιό έυρος και να ανιχνεύσει τη διαχρονική χρήση διαφορετικών χημικών ουσιών.

Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η χρήση του Guthion (ενεργή ουσία – azinphos methyl) μειώθηκε πολύ νωρίτερα από την απώλεια της έγκρισης και ότι η χρήση του phosmet μειώνεται. Η χρήση εντομοκτόνων μειωμένου κινδύνου αυξήθηκε σημαντικά. Το CDPR έχει και μια ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα φυτοφάρμακα όπου το κοινό μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς τις ημερομηνίες εφαρμογής κάποιων φυτοφραμάκων στα φιστίκια έως το επίπεδο του αγροτεμαχίου (TRS) ή να προσδιορίσει ποια φυτοφάρμακα ψεκάζονται σε κάποια συγκεκριμένη καλλιέγρεια σε συγκεκριμένο τεμάχιο (TRS)

Τα φυτοφάρμακα έχουν συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων με τρεις τρόπους:
- υπολείμματα μη εγκεκριμένων ουσιών,
- υπολείμματα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, και
- μικροβιολογική μόλυνση του νερού ψεκασμών

Τα μη εγκεκριμένα υλικά μπορούν να εμφανιστούν στα φιστίκια από μόλυνση από διπλανά κτήματα, ρύπανση του έδάφους από παράνομες και δύσκολα αποδομούμενες ουσίες, λανθασμένη ή εσκεμμένη εφαρμογή μιας παράνομης ουσίας. Για την μόλυσνη από τα διπλανά κτήματα οι παραγωγοί δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Σημαντική ποσότητα των φυτοφρμάκων που εφαρμόζονται στο δενδρώνα καταλήγει στο έδαφος και η κίνηση από το έδαφος στον καρπό, ενώ είναι δυνατή, είναι απίθανη. Η λανθασμένη εφαρμογή (λάθος αγροτεμάχιο, λάθος καλλιέργεια) καθώς και η εσκεμμένη εφαρμογή δεν μπορούν να διαχωριστούν εκτός από τις περιπτώσεις όπου το φάρμακο που χρησιμοποιείται δεν έχει καμμία εφαρμογή στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Παρόλα αυτά, η παραγωγή πρέπει να θεωρείται αλλοιωμένη αν βρεθούν υπολείμματα καθ'υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων. Η διαδικασία ανάπτυξης των ετικετών των φυτοφραμάκων πρέπει να αποκλείει υπέρβαση των ορίων των υπολείμματων όταν το φάρμακο εφαρμόζεται νόμιμα. Παρόλα αυτά αν το ψεκαστικό δεν έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια και το φυτοφάρμακο χρησιμοποιείται σε υψηλές συγκεντρώσεις, υπερ-εφαρμογή μπορεί να προκύψει. Η ακριβής ρύθμιση του ψεκαστικού είναι σημαντική.

Η ποιότητα του νερού ψεκασμού μπορεί να διαφέρει και οι ψεκαστές πρέπει να παρακολουθούν την πηγή και την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων. Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό από το δήμο αλλά αυτό συχνά είναι αδύνατον. Μπορεί οι προδιαγραφές του πόσιμου νερού να περιορίζουν έναν σημαντικο αριθμό ουσιών που δεν έχουν συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων ως υγρό ψεκασμού, η ποιότητα του νερού ψεκασμού όμως πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίστεί ότι υπακούει στις μικροβιολογικές προδιαγραφές του πόσιμου νερού.

Λήψη αποφάσεων ψεκασμών
Ο παραγωγός φιστικιών πρέπει να παίρνει αποφάσεις διαχείρισης εχθρών και ασθενειών βασιζόμενος σε ποικιλία πληροφοριών και προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Ανάλογα με την προσβολή, οι πληροφορίες μπορεί να είναι τελείως ποιοτικές έως ακραία ποσοτικές και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι μετρήσιμο.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών (Integrated Pest Management, IPM) είανι μια φιλοσοφία διαχείρισης που συνδυάζει επίπεδα πληθυσμού εχθρών, την ύπαρξη και τον αριθμό ωφέλιμων οργανισμών, προβλεπόμενες οικονομικές απώλειες αν δεν υπάρξει έλεγχος και το κόστος του ελέγχου, για να προσδιορίσει αν ο έλεγχος είναι δικαιολογημένος και περιβαλλοντικά αποδεκτός. Οι αποφάσεις που βασίζονται στο (Integrated Pest Management, IPM), πιστεέυεται ότι έχουν ακαλύτερες βάσεις σε σέση με την παλαιότερη μέθοδο που βασιζόταν σε ημερομηνίες. Επειδή τα παράσιτα και οι εχθροί συνήθως επιτίθενται στα έντομα και τα ακάρεα ενώ είναι άγνωστα ως παθογόνα η ολοκληρωμένη διαχείριση σχετίζεται περισσότερο με τον έλεγχο των εντομολογικών ασθενειών.

Τα παθογόνα συνήθως αποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στις κλιματικές συνθήκες και μια άθροιση των μεγεθών του κλίματος (θερμοκρασία, υγρασία και/ή βροχή) χρησιμοποιείται συνήθως γαι την σύσταση εφαρμογής μυκητοκτόνων. Η συνταγοράφηση μυκητοκτόνων μπορεί να είναι για μία μοναδική εφαρμογή ή να απαιτεί επανειλλημένες εφαρμογές βάσει προγράμματος.

Η ευαισθησία των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των ζιζανίων καθώς και το είδος ζιζανιοκτόνου Επειδή κάποια ζιζάνια μπορεί να είναι ανθεκτικά σε κάποια κοινά ζιζανιοκτόνα, η καλλιέργεια του εδάφους χρησιμοποιείται επίσης για να ελεγχθούν τα ζιζάνια. Το δισκοσβάρνισμα χρησμοποιείται συνήθως αλλά επαναλαμβανόμενο δισκοσβάρνισμα μπορεί να καταστέψει τις επιφανειακές ρίζες, να αυξήσει την ευαισθησία στα παθογόνα όπως το Βερτιτσίλιο (μύκητας Verticillium), επιταχύνει την απώλεια οργανικής ουσίας από το έδαφος, και να οδηγήσει στη συνμπίεση του εδάφους. Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο των ζιζανίων χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός ζιζανιοκτόνων και καλλιέργειεας.

Επιπτώσεις
Τα φυτοφάρμακα φαίνεται να είναι σημαντικά για την παραγωγή φιστικιών, από την ζιζανιοκτονία για την αποτελεσματική χρήση του νερού και των λιπασμάτων, έως τα μυκητοκτόνα για την διατήρηση της υγείας των δένδρων και τα εντομοκτόνα για την προστασία των καρπών από τους εχθρούς. Τα φυτοφάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και σε αυτό περιλαμβάνεται και η χρήση  εγκεκριμένων ουσιών με νόμιμο τρόπο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες (ρύθυμιση ψεκαστικού και έλεγχος του νερού). Όπως σε πολλές άλλες καλλιεργητικές δραστηριότητες σήμερα η καταγραφή και διατήρηση αρχείου είναι σημαντική. Αυτό περιλαμβάνει την δήλωση της εφαρμογής φυτοφαρμάκων στην CDPR και τη διατήρηση αρχείου επεμβάσεων καθώς και αρχείου συντήρησης των ψεκαστικών και ελέγχου και επεξεργασίας του νερού.

Πηγή: ΗΠΑ-Εγχειρίδιο Καλής Γεωργικής Πρακτικής για τα φιστίκια (pdf, αγγλικά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου