Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τη Φιστκιά

Από το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Θεσσαλονίκης
Ταχ. Δ/νση: Θέρμη Θεσσαλονίκης 570 01, Τ.Θ. 436, τηλ. 2310 476662.
Τεχνικό Δελτίο - Γεωργική Προειδοποίηση Νο 6 - 6 Μαίου 2011
Πληροφορίες: Βάιος Πολυμέρου - Ευγενία Μακρίδου

 Πηγή: Αγρότυπος και φίλος που μας το επισήμανε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου