Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Ποντίκης, Κ., 1986. 'Pontikis' pistachio. HortScience 21 (4): 1074

Abstract:
(μετάφραση) Η Pistacia vera cv. Pontikis προήλθε τυχαία από την ποικιλία Αιγίνης. Εμβολιασμένο σε υποκείμενο P. terebinthus γνωστό ως τσικουδιά, η Pontikis είναι μεσαίου μεγέθους (4.5 to 5.0 m ύψος 5 με 6 m διάμετρο) και ημι ορθόκλαδο. Ανθίζει (15-20 April) και ωριμάζει (10-15 September)  10-15 ημέρες αργότερα από την Αιγίνης. Η Pontikis μπορεί να επικονιαστεί από τους κλώνους Γ και  Δ της P. vera. Οι καρποί είναι φαρδείς (25 × 16 mm) και οι σπόροι  (ψίχα) εέχουν καλή γεύση είναι τραγανοί και έχουν βαθειά πράσινες κοτυληδόνες. Το άνοιγμα του ενδοκαρπίου είναι μεγάλο, 3/4 του μήκους του. Η παραγωγή με υποκέιμενο P. terebinthus είναι η ίδια με αυτή της Αιγίνης. Τα δένδρα  παρενιαυτοφορούν καρποφορούν ανα δύο χρόνια). Το ποσοστό ανοικτών  στους γεμάτους καρπούς είναι υψηλό και σταθερό κάθε χρόνο (90-98%), περίπου 30% μεγαλύτερο από αυτό της Αιγίνης. Το ποσοστό κούφιων είναι το ίδι με αυτό της Αιγίνης, περίπου 5-10%. Το βάρος της ψίχας είναι 54,6% του βάρους του κελύφους (ψίχα 0.617 g, κέλυφος 0.511 g.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου