Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Λίπανση της φιστικιάς

Εχθές είδα στα στατιστικά της σελίδας ότι γίνονταν αναζητήσεις με τα κλειδιά "λίπανση της φιστικιάς". Εγώ βέβαια έχω τρία χρόνια που ρίχνω μόνο κοπριές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι ρίχνουν χημικά λιπάσματα πρέπει να ετοιμάζονται. Αποφάσισα λοιπόν να δω τι έχω διαθέσιμο για το θέμα της λίπανσης της φιστικιάς να το μοιραστούμε.

Για τη λίπανση λοιπόν βρήκα κάτι σαν εγχειρίδιο στον υπολογιστή μου με άγνωστη πηγή και χρονολογία με συγγραφέα τον C. Genc, Atatuerk Horticultural Research Institute, Yalova-Istanbul, Turkey. Ας δούμε αυτό αρχικά καθότι τόσο οι ποικιλίες όσο και οι κλιματικές συνθήκες είναι παραπλήσιες με τους γείτονές μας στην Τουρκία.

Πυκνότητα φύτευσης: 10-15 δένδρα το στρέμμα, δηλαδή ~ 60 - 100 τετραγωνικά το δένδρο ή αποστάσεις 8Χ8 έως 10Χ10.

Ζήτηση/απορρόφηση Θερπτικών Μακροστοιχείων
Παραγωγή (kg/στρ) Πηγή kg/στρ
Ν P205 K20 CaO
1 000 Woodroof, 1967 3 1,2 1,5 0,3
Ανάλυση φύλλων με βέλτιστη θρέψη – Μακροστοιχεία
Μέρος του φυτού Στάδιο ανάπτυξης Βιβλιογραφική πηγή % της ξηράς ουσίας
Ν Ρ Κ Mg Ca
Μέσα – ακραία φύλλα τέλη Ιουλίου Tekin et al, 1985 2 0,09 1 0,7 2,9Ανάλυση φύλλων με βέλτιστη θρέψη – Μικροστοιχεία
Μέρος του φυτού Στάδιο ανάπτυξης Βιβλιογραφική πηγή ppm (= 1/1000000) της ξηράς ουσίας
Fe Mn Zn Cu B
Μέσα – ακραία φύλλα τέλη Ιουλίου Tekin et al, 1985 105 35 18 48 140


Συστάσεις λίπανσης
Οργανικά υλικά όπως κοπριές πρέπει να εφαρμόζονται σε ποσότητες γύρω στους 3 τόννους το στρέμμα αν η οργανική ουσία στο έδαφος είναι μικρότερη από 2%.
Τα χημικά λιπάσματα και/ή τα οργανικά υλικά πρέπει να ενσωματώνονται πριν την φύτευση σε δόσεις ανάλογα με τη σύσταση της άνω στρώσης του εδάφους (0 - 20 cm) και της αμέσως επόμενης (20 - 40 cm), όπως παρακάτω:
Ρ (ppm) στο έδαφος Δόση εφαρμογής (kg/στρ. P2O5) Κ (ppm) στο έδαφος Δόση εφαρμογής (kg/στρ. K2O) Mg (ppm) εδάφους Δόση εφαρμογής (kg/στρ. MgSO4)
0-7 10-15 0-100 15-20 0-25 30-40
7-14 5-10 100-200 7-15 25-50 20-30
14-20 5 > 200 Nil 50-100 10-20
> 20 Nil

Δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή αζώτου πριν την φύτευση.


Δενδρώνες έως 10 ετών


Άζωτο τον Μάρτιο κάθε χρόνο σε 20 g/δένδρο N (τα φύλλα είναι μικρά και ωχροπράσσινα σε έλλειψη αζώτου). Τα άλλα θρεπτικά να εφαρμόζονται βάσει των αποτελέσμάτων ανάλυσης εδάφους που θα γίνεται κάθε 3-4 χρόνια.


Σε συνθήκες καλλιέργειας του εδάφους αυτό πρέπει να καλλιεργείται την άνοιξη. Η καλλιέργεια και η εφαρμογή κοπριάς βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας στο έδαφος, διατηρούν ένα προστατευτικό στρώμα σκόνης στην επιφάνεια του εδάφους και κρατούν υπό έλεγχο τα ζιζάνια.


Ώριμα δένδρα πάνω απο 10 ετών

Οι εφαρμογές λιπασμάτων πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις φύλλων και εδάφους. Τα δείγματα φύλλων πρέπει να λαμβάνονται κάθε 3 χρόνια και δείγματα εδάφους κάθε 5 χρόνια. Όπου χρησιμοποιείται κοπριά, πρέπει να μειώνονται ανάλογα οι δόσεις χημικών λιπασμάτων. Η αζωτούχος λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται τον Μάρτιο κάθε χρόνο, στο έδαφος κάτω από τα κλαδιά. Σε πολύ αλκαλικά εδάφη συνιστάται η εφαρμογή θειικής αμμωνίας.

Άζωτο (Ν) στα φύλλα (% ξηράς ουσίας) Δόση εφαρμογής (g N ανά δένδρο)
< 1,8 500
1,8-2,2 400
2,2-2,5 300
> 2,5 Nil


Τα φωσφωρικά λιπάσματα (P ή P2O5) πρέπει να εφαρμόζονται αρχές Μαρτίου κάθε 2-3 χρόνια, να τοποθετούνται σε λουρίδα βάθους τουλάχιστον 30 - 40 εκατοστών πάνω στη γραμμή των σταγόνων άρδευσης των δένδρων.


Φώσφορος (P) στα φύλλα (% ξηράς ουσίας) Δόση εφαρμογής (g P2O5 ανά δένδρο)
< 0,06 500
0,06-0,10 400
0,10-0,13 300
> 0,13 Nil


Η καλιούχος λίπανση μπορεί να εφαρμόζεται μαζί με το άζωτο σε λουρίδα, κάθε 2-3 χρόνια. Το Θειικό κάλι είναι προτιμότερο από το χλωριούχο.
Κάλιο (Κ) στα φύλλα (% ξηράς ουσίας) Δόση εφαρμογής (g K2O ανά δένδρο)
<0,4 750
0,4-0,8 500
> 0,8 Nil


Τροφοπενίες σε μερικά μικροστοιχεία (Zn, Fe, Mn) μπορεί να εμφανιστούν. Η έλλειψη σιδήρου (Fe) μπορεί να διορθωθεί με εφαρμογή Fe-EDDHA σε 200-300 g/δένδρο τον Μάρτιο. Για τον ψευδάργυρο (Zn) και το Μαγνήσιο (Mn) συνιστάται ο ψεκασμός διαφυλλικών την εποχή της πτώσης των πετάλων των ανθέων με 0,4% θειικό ψευδάργυρο και μαγνήσιο.


Πηγές του άρθρου


TEKIN, H. et al.: The nutrient content of pistachio grown in the southeast part of Turkey. Bahce 14 (1-2),47-57, Yalova Hort. Res. Inst., Istanbul, Turkey (1985)
WOODROOF, J.G.: Production of Tree Nuts, Processing Products - vol. 2. The Avi Publishing Company Inc., Westport, Connecticut, USA (1967)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου