Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ - ΜΕΛΑΝΩΣΗ ΚΑΡΠΩΝ

Από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Ν. Μπρουσοβάνα, 1986, σελ 171-172.
- Μ ε λ ά ν ω σ η  τ ω ν  κ α ρ π ώ ν.
Η μελάνωση είναι ένα σύμπτωμα και όχι μια συγκεκριμένη ασθένεια.
Διάφοροι μύκητες, που βρίσκουν κάποια πύλη εισόδου πάνω στα σταφύλια των φιστικιών ή σε μεμονωμένα φιστίκια ή ακόμα και από το στίγμα του υπέρου κατά την άνθηση (ή και μετά την γονιμοποίηση, κατά τον Μάιο μήνα), είναι δυνατόν να μπουν στους ιστούς των καρπών και των σταφυλών τους, να τραφούν από το χυμό που τους παρέχουν και να προκαλέσουν μελάνωση κατά ζώνες, που διαδοχικά καλύπτουν ολόκληρο τον καρπό με τελικό στάδιο την ξήρανση μεμονωμένων φιστικιών ή και ολοκλήρων των σταφυλών μέχρι του κλάδου που τις φέρει. Η σοβαρότερη αιτία δημιουργίας πληγών πάνω στους καρπούς και τις σταφυλές είναι τα έντομα, όπως ο μεγάστιγμος (τρωγόκαρπος), το ευρύτομο, ή σταθμόποδα κ.α., καθώς και το χαλάζι, τα σκάγια κυνηγετικού όπλου, η τριβή των κλάδων κλπ. Η μελάνωση περιορίζεται αρχικά στο σημείο της πληγής αλλά αργότερα επεκτείνεται, για να καλύψει ολόκληρο τον καρπό ή ορισμένους καρπούς ή ακόμα και ολόκληρη τη σταφυλή, από την βάση της οποίας, στο σημείο της επαφής της με το βλαστό, αρχίζει να τρέχει κόμμι. Από τό σημείο αυτό του βλαστοϋ οι μύκητες θα κάνουν τις πρώτες μολύνσεις καρπών την ανοιξη. Η προσβολή από το μύκητα ή τους μύκητες, που προκαλούν την μελάνωση των καρπών, αρχίζει από την άνοιξη μετά την άνθηση (Απρίλιο), συνεχίζεται με τον σχηματισμό των καρπών (Μάιο), αναστέλλεται με τις υψηλές θερμοκρασίες και επαναρχίζει πάλι αργά το καλοκαίρι (Αύγουστο με Σεπτέμβριο). Κατά τον καθηγητή Π. Αναγνωστόπουλο, οι μύκητες που προκαλούν την μελάνωση είναι η φόμοψη (Phomopsis sp.) ή κατ' άλλους το καμαροσπόριο (Camarosporium pistaciae), το φουζάριο (Fusarium ερ.), το μακροσπόριο (Macrosporium sp.) κλπ. Οι μύκητες αυτοί, πού όπως σημειώθηκε, είναι παράσιτα πληγών, ευνοούνται πολύ από την υψηλή υγρασία της ατμόσφαιρας, τις βροχές και τις αρδεύσεις. 
Η αντιμετώπιση της μελάνωσης των καρπών συνίσταται στην καταπολέμηση των εντόμων που δημιουργούν τις πληγές με ψεκασμούς των δένδρων, κατά την ίδια την περίοδο η μετά από χαλάζι, με διάφορα μυκητοκτόνα φάρμακα, κατά προτίμηση χαλκούχα. Οι ψεκασμοί αρχίζουν, με την πτώση των φύλλων, με βορδιγάλειο πολτό 2% και επαναλαμβάνονται στο τέλος του χειμώνα πριν από την άνθηση και μετά την γονιμοποίηση την άνοιξη. Προληπτικά συνιστάται η καταστροφή των καρπών που φέρουν προσβολές από έντονα ή εμφανή σημεία προσβολής από μελάνωση. Επίσης μετά την πτώση των φύλλων αφαιρούνται από τα δένδρα τόσο οι προσβεβλημένοι από μελάνωση καρποί όσο και κάθε υπόλειμμα από τις προσβεβλημένες σταφυλές, τόσο από πάνω από τα δένδρα όσο και από το έδαφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου