Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ - ΑΡΜΙΛΛΑΡΙΑ και ΡΟΖΕΛΛΙΝΙΑ

Από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Ν. Μπρουσοβάνα, 1986, σελ 174.
_ Α ρ μ ι λ λ ά ρ ι α (Α r m i l l a r i a  m e 11 e a) κ α ι  Ρ ο ζ ε λ λ ί ν ι α (R ο s e 11 i n i a  n e c a t r i x).

Πρόκειται για μύκητες, που προκαλούν σηψιρριζίες στα δένδρα με συνέπεια την απότομη ξήρανσή τους. Τα προσβεβλημένα από την αρμιλλάρια δένδρα ξερριζώνονται πολύ εύκολα με ενα κούνημά τους. Τα ίδια περίπου συμπτώματα προκαλεί και η Ροζελλίνια (εικόνα 104). Προληπτικά συνιστάται να αποφεύγονται οι φυτεύσεις δένδρων σε προσβεβλημένα από το παθογόνο αυτό εδάφη, όπως είναι τα νεοεκχερσωμένα απο δασικά δένδρα εδάφη, καθώς και να αποφεύγεται ή φύτευση της φιστικιάς σε εδάφη πολύ δροσερά και χωρίς καλή στράγγιση.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου