Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ - ΣΕΠΤΟΡΙΑ

Από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Ν. Μπρουσοβάνα, 1986, σελ 177-178.
- Σ ε π τ ό ρ ι α (S e p t ο r i a  Ρ i s t a c i a e).
Ο μύκητας αυτός προσβάλλει τα φύλλα της φιστικιάς τόσο κατά την άνοιξη (Μάιο) όσο και κατά το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο με Οκτώβριο), με συνέπεια την πτώση τους. Σχηματίζει. σε μέρος η σ'όλόκληρο τό έλασμα των φύλλων, πολλες μικρές κηλίδες, κεραμόχρωμες αρχικά και κάστανομελανές αργότερα. διαφόρων σχημάτων και στους καρπούς μαύρες βούλες (εικόνα ΧΧΧ). Η ψίχα των καρπών μένει μικρή και σποραδικά μαύρη. ·Η ζημιά είναι σοβαρότερη. όταν η προσβολή γίνει την 4νοιξη (που ευνοείται ιδιαίτερα από βροχερό καιρό), γιατί τότε μαζί με την εξάντληση του δένδρου από την πρώιμη φυλλόπτωση έχουμε και την απώλεια των καρπών της χρονιάς. Για την καταπολέμηση της αρρώστιας συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί με διάφορα χαλκούχα παρασκευάσματα η καλύτερα με βορδιγάλειο πολτό 1 έως 2% κατά την εμφάνιση του φυλλώματος (αρχές Μαίου), επίσης μετά τον σχηματισμό των καρπών (20 με 25 Μαίου), ακόμη μετά ένα εικοσαήμερο και κατα τις αρχές φθινοπώρου μετά την συγκομιδή των καρπών. Οι ψεκασμοί με βορδιγάλειο πολτό προτιμώνται από τα μέσα Ιουνίου και μετά, σε δόση 2% περίπου. όταν τα φύλλα και οι βλαστοί σταθεροποιηθούν σε μέγεθος για το «ψήσιμο» αυτών. Συμπληρωματικά συνιστάται επίσης καί η κάλυψη των πεσμένων φύλλων κατά το χειμώνα με άροση. Οι ψεκασμοί της ανοίξεως πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από βροχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου