Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ - ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ

Από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Ν. Μπρουσοβάνα, 1986, σελ 172-173.
- Φ υ τ ό φ θ ο ρ α (P h y t ο p t h ο r a  p a r a s i t i c a).
Ο μύκητας αυτός που προσβάλλει και άλλα καρποφόρα δένδρα εισέρχεται κυρίως από κάποια πληγή του κορμού κοντά στο λαιμό του δένδρου (εικόνα 100) ή από το σημείο εμβολιασμού, όταν αυτό είναι πολύ χαμηλά στο έδαφος ή μέσα σ' αυτό. Προκαλεί σάπισμα των ιστών μεταξύ του ξύλινου κυλίνδρου και της φλούδας του κορμού του δένδρου (εικόνα 101). Η σήψη αυτή που εξωτερικά φαίνεται να αρχίζει από κάποια μικρή πληγή, που βγάζει ακάθαρτη μουντή ρητίνη, αποκαλύπτεται αν αφαιρέσουμε από εκεί ένα κομμάτι φλούδας του δένδρου με μαχαίρι. Τα προσβεβλημένα από τον μύκητα δένδρα μένουν καχεκτικά και τελικά, όταν η σήψη επεκταθεί και ζώσει κυκλικά τον λαιμό του δένδρου, προκαλεί την ξήρανση αυτού. Οι προσβολές είναι εντονότερες στις υγρές περιοχές και στα με κακή στράγγιση εδάφη. Τα υποκείμενα της τερεβιθιάς και της τσικουδιάς είναι ανθεκτικότερα στη φυτόφθορα από την αυτόρριζη ήμερη φιστικιά. Όταν το σημείο εμβολιασμού είναι ψηλά τότε μειώνονται οι πιθανότητες προσβολής από τη φυτόφθορα. Αν αντιληφθούμε έκκριση ρητίνης από τον λαιμό του δένδρου θα πρέπει να το ξελακκώσουμε (αν η προσβολή είναι χαμηλά, μέσα στό έδαφος), να καθαρίσουμε την πληγή με ενα μαχαίρι μέχρι τό γερό τμήμα και να την απολυμάνουμε με θειϊκό χαλκό ή θειϊκό υποσίδηρο (καραμπογιά), σε διάλυση 5% και αν είναι δυνατόν να την σκεπάσουμε με επίδεσμο από λινάτσα βουτηγμένη σε πυκνό διάλυμα βορδιγαλείου πολτοϋ (εικόνες 102 και 103). Πρέπει να αποφεύγουμε ακόμα τη  δημιουργία πληγών στα δένδρα, να αφήνουμε δε γύρω από τον κορμό τους, χωμάτινο ανυψωμένο δακτύλιο, για να μη πλησιάζουν τα νερά των βροχών και των αρδεύσεων, με τα οποία μεταδίδεται η ασθένεια. Το ασβέστωμα του κορμού κατά τον Απρίλιο με Μάιο μήνα, με πυκνό διάλυμα βορδιγαλείου πολτού, περιορίζει σημαντικά την εκδήλωση της ασθένειας. Πάντως τα κυριότερα προληπτικά μέτρα, για να αποφύγουμε την εμφάνισή της φυτόφθορας είναι να μπολιάζουμε ψηλά τα δενδρύλλια (40 εκατοστά τουλάχιστον πάνω από το έδαφος), να μη φυτεύουμε βαθιά τα δενδρύλλια, να χρησιμοποιούμε ανθεκτικά υποκείμενα, όπως της τερεβιθιάς και της τσικουδιάς, αποφεύγοντας το αυτόρριζο της ήμερης φιστικιάς, που είναι ευαίσθητο, καί τέλος να αποφεύγουμε τα τραύματα στο κορμό των δένδρων, ιδιαίτερα κοντά στό έδαφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου