Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Αισιόδοξες προβλέψεις για το κελυφωτό φιστίκι για την περίοδο 2006 - 2015 κάνουν οι Ιρανοί

Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις του ερευνητή R. Sedaghat από το Ιρανικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Κελυφωτό Φιστίκι, στην παρουσίαση που έκανε για το 5ο Διεθνές συνέδριο για τη φιστικιά που έγινε στην Τουρκία τον Οκτώβριο του 2009.(βλ. περιλήψεις παρουσιάσεων σε pdf)
Η παρουσίαση έχει τίτλο "ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΕΛΥΦΩΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ)" και η περίληψή της λέει τα εξής:
Η πρόβλεψη της παραγωγής, της ζήτησης και της τιμής μπορεί να δώσει μια βάση για μακροχρόνιο προγραμματισμό της παραγωγής και των εξαγωγών. Το κελυφωτό φιστίκι είναι το κύριο γεωργικό προϊόν για το οποίο το Ιραν ανταγωνίζεται στενά με άλλες παραγωγικές χώρες τόσο στην παραγωγή όσο κα στις εξαγωγές. Αναλογιζόμενοι την σημασία του μακροχρόνιου προγραμματισμού για το κελυφωτό φιστίκι και για να αποφευχθεί κάποια βραχυχρόνια απόφαση, σε αυτήν την εργασία η παγκόσμια τιμή, παραγωγή και ζήτηση προβλέπονται για το κελυφωτό φιστίκι από το 2006 έως το 2015. Τα δεδομένα για τις μελετούμενες μεταβλητές για την περίοδο 1986 - 2005 συγκεντρώθηκαν από επίσημες πηγές και αναλύθηκαν με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους.
Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η μέση παγκόσμια εξαγωγική ζήτηση θα αυξηθεί κατά 12,5% από την πρώτη (1986-2005) στη δεύτερη περίοδο  (2006 - 2015). Η μέση παγκόσμια παραγωγή θα αυξηθεί κατά 36,7% την ίδια περίοδο. Η εγχώρια κατανάλωση στις παραγωγές χώρες θα αυξηθεί επίσης κατά 74,4% την ίδια περίοδο. Η μέση παγκόσμια τιμή θα ενισχυθεί με ρυθμό αύξησης 52,5% την ίδια περίοδο. Τέλος, υποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση στις χώρες παραγωγούς μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη αν αυξηθεί η παραγωγή και αν τα έξοδα παραγωγής αυξηθούν με ρυθμό μικρότερο από  52,5 % από την μια στην άλλη περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου