Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Βιβλιογραφία ελλήνων επιστημόνων για το κελυφωτό φιστίκι

Σκαλίζοντας το βιβλίο του κ. Μπρουσοβάνα ανακάλυψα ότι η συστηματική καλλιέργεια της φιστικιάς στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1860 από την Αττική και πιο συγκεκριμένα από το Ψυχικό, όπου ο κ. Παυλίδης εγκατέστησε τον πρώτο φιστικεώνα στην Ελλάδα. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο πρώτος πυρήνας για τη διάδοση της φιστικιάς στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στο Βοτανικό κήπο, το δενδροκομείο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών όπου το 1869 ο κ. Ορφανίδης ίδρυσε το πρώτο φυτώριο και άρχισε να την πολλαπλασιάζει.Αυτό επιβεβαιώνουν και τα βιβλία των Αναγνωστόπουλου Π. (1934) και Χατζηνικολάου (1949) όπου είδαμε ότι το πρώτο βιβλίο για τη φιστικιά εκδόθκε το 1916 με συγγραφέα τον Ν. Περόγλου, όπως φαίνεται στη λίστα που ακολουθεί:
ΒΙΒΛΙΑ
Περόγλου, Ν., 1916. Η Φιστικιά
Καραβέρης Θεόδωρος, 1930. Η Φιστικιά. Αθήνα
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, 1934. Η φιστικιά στην Ελλάδα. Αθήνα.
Χατζηνικολάου Α., 1949. Η Φιστικιά. Αθήνα.
Μουλούλη Θ., 1977. Η καλλιέργεια της φιστικιάς. Αθήνα. 

ΑΡΘΡΑ 
Τσιτσιγιάννης Δ.Ι., Σ. Παλαβούζης, Ε.Ι. Παπλωματάς, Σ.Ε. Τζάμος, Π.Π. Αντωνίου, Μ. Δημακοπούλου, Γ. Ζακυνθινός, Θ. Βαρζάκας, Γ. Καρνάβας, T.J. Michailides και Ε.Κ. Τζάμος, 2010. Χημική αντιμετώπιση του καμαροσπορίου της φιστικιάς. 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 5-8 Οκτωβρίου 2010. (σελ. 82)
Παλαβούζης Σ., Ε.Ι. Παπλωματάς και Δ.Ι. Τσιτσιγιάννης, 2010. Μοριακός χαρακτηρισμός του καμαροσπορίου της φιστικιάς. 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 5-8 Οκτωβρίου 2010. (σελ. 163)
Αγορίτσης Σ.Π., Γ. Ζακυνθινός, Θ. Βαρζάκας, Σ.Ε. Τζάμος, Π.Π. Αντωνίου, Μ. Δημακοπούλου, Γ. Καρνάβας, Ε.Ι. Παπλωματάς, Ε.Κ. Τζάμος, T.J. Michailides και Δ.Ι. Τσιτσιγιάννης, 2010. Οικολογία, επιδημιολογία και αντιμετώπιση των μυκοτοξικογόνων μυκήτων Aspergillus spp. σε καλλιέργειες φιστικιάς στο Νομό Φθιώτιδας. 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 5-8 Οκτωβρίου 2010. (σελ. 167)
Ρούμπος, Ι.Χ., 2006. Νέοι ξενιστές του μύκητα Botryosphaeria parva. 13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 16-19 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα.
ASSIMAKOPOULOU A., K. ELENA, D.  VLACHOYANNIS and V. GEORGOPOULOS, 2004. Susceptibility of pistachio (Pistacia vera L.) to Camarosporium pistaciae in relation to the tree nutrient status. (Ευαισθησία προσβολής της φιστικιάς από Καμαροσπόριο σε σχέση με τη θρεπτική κατάσταση του δένδρου.). 12ο Ελληνικό Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2004.
KALAMARAKIS A., E. MARKELLOU and K. ELENA, 2004. Effectiveness of new fungicides against Camarosporium pistaciae in pistachio. (Αποτελεσματικότητα νέων μυκητοκτόνων ενάντια στο καμαροσπόριο της φιστικιάς). 12ο Ελληνικό Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2004.

Roussos, P.A. ,  Pontikis, Κ.Α. and Zoti, Α. , 2004. The role of free polyamines in the alternate-bearing of pistachio (Pistacia vera cv. Pontikis) Trees (2004) 18:61–69 DOI 
10.1007/s00468-003-0281-z
Ρούσσος, Π., Ποντίκης Κ. και Μαρία Ζώτη. 2004. Ο ρόλος των πολυαμινών στην παρενιαυτοφορία της φιστικιάς. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55 2) Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κυκλάδων, Ερμούπολη, Σύρος
Katsiotis, A., M. Hagidimitriou, A. Drossou, C. Pontikis and M. Loukas, 2003. Genetic relationship among species and cultivars of Pistacia using RAPDs and AFLPs. Euphytica, 132: 279–86 
Ποντίκης, Κ., 1989. Effects of Hydrogen Cyanamide on Bloom Advancement in Female Pistachio (P. vera L.). (μτφρ. Επίδραση υδροκυαναμιδίου στην οψίμιση της άνθησης των θηλυκών δένδρων φιστικιάς (P. vera L.)). American Pomological Society, Volume 43 Number 3 Article 9
E.J. PAPLOMATAS, I. PANTELIDES, A. TZIMA and  A. CHITZANIDIS, 2002. Comparative study of isolates of the genus Camarosporium from pistachio and olive using RAPDs. (Συγκριτική μελέτη καμαροσπορίων από φιστικιά και ελιά με τη χρήση RAPDs). 11ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Πρέβεζα 2002.
Holevas, C.D., Chitzanidis, A., Pappas, A.C., and et al. 2000. Disease agents of cultivated plants observed in Greece from 1981 to 1990. Benaki Phytopathol. Inst., Kiphissia, Athens. 19: 1-96.
Βέμμος, Σ. Ν., και Γεωργοπούλου, Μ., 1999. Επίδραση της δακτυλίωσης των βλαστών στην παραγωγή, οφθαλμόπτωση και την συγκέντρωση υδατανθράκων στους βλαστούς και ανθοφόρους οφθαλμούς της φιστικιάς (cv. Αιγίνης). 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Ηράκλειο Κρήτης, 25-27 Οκτωβρίου 1999 (Υπό δημοσίευση).
 Vemmos, S. N.., 1999.  Carbohydrate content of inflorescent buds of defruited and fruiting pistachio (Pistachia vera L.) branches in relation to biennial bearing.  The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 74: 94-100.

Vemmos, S. N., 1999.  Mineral composition of leaves and flower buds in fruiting and nonfruiting pistachio trees.  Journal of Plant Nutrition, 22: 1291-1301.
Βέμμος, Σ. Ν., 1997. Συγκέντρωση σακχάρων και αμύλου στους ανθοφόρους οφθαλμούς της φιστικιάς σε σχέση με την παρενιαυτοφορία.  18η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 5-7 Νοεμβρίου 1997, περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 51.
Βέμμος, Σ. Ν., 1997. Επίδραση της δακτυλίωσης και του ΙΒΑ στην ριζοβολία καταβολάδων της τσικουδιάς (Pistachia terebinthus L.).  18η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 5-7 Νοεμβρίου 1997, περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 35. Βέμμος, Σ. Ν.,  1996. Επίδραση των καρπών στην συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα και ανθοφόρους οφθαλμούς της φιστικιάς (cv.  Αιγίνης).  Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 1996, Τόμος 5, σελ. 96-99 Θεσσαλονίκη, 17η Πανελλήνια Συνεδρίαση, Αθήνα 1995.
Chitzanidis, A. (1995). Pistachio diseases in Greece. (Ασθένειες της φιστικιάς στην Ελλάδα) In: First International Symposium on Pistachio Nut, Kaska, N., Kuden, A.B., Ferguson, L. and Michailides, T. (eds), Adana (Turkey), 20-24 September 1994. Acta Horticulturae, 419: 345-348.
Ζακυνθινός, Ρούσκας, Δ., 1994. SHELL DEHISCENCE IMPROVEMENT AND WEIGHT INCREASE IN 'AEGINA' PISTACHIO NUTS WITH CARBOHYDRATE APPLICATIONS. First International Symposium on Pistachio Nut, Adana-Turkey, 20-24 September 1994, Acta Horticulturae, ISHS, Belgium, 419.
Vemmos, S. N.,1994.  Net photosynthesis, stomatal conductance, chlorophyll content and specific leaf weight of pistachio trees (cv.  Aegenes) as influenced by fruiting.  The Journal of Horticultural Science, 69: 775-782  

Vemmos, S. N., Pontikis, C. A. and Tolia- Marioli, A. P., 1993.  Respiration rate and ethylene production in inflorescence buds of Pistachio in relation to alternate bearing.  Scientia Horticulturae, 57:165-172.
Βέμμος, Σ. Ν., Ποντίκης, Κ. και Τόλια-Μαριόλη, Α. ,  1993. Η ένταση αναπνοής και η παραγωγή αιθυλενίου στους ανθοφόρους οφθαλμούς της φιστικιάς σε σχέση με την παρενιαυτοφορία.  16η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 19-21 Οκτωβρίου 1993, περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 41.
Βέμμος, Σ. Ν., 1993 Επίδραση των καρπών στην ταχύτητα φωτοσύνθεσης, την συγκέντρωση χλωροφυλλών (α + β) και το ειδικό βάρος φύλλων στα φύλλα φιστικιάς (cv. Αιγίνης).  16η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 19-21Οκτωβρίου 1993, περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 42.
Βέμμος, Σ. Ν., 1991. Επίδραση των καρπών στην συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα φιστικιάς (cv.  Αιγίνης).  15η Επιστημονική Συνεδρίαση της Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.), 12-14 Νοεμβρίου 1991,  περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 15.
Pontikis, C. A. 1986. 'Pontikis' pistachio. HortScience 21 (4): 1074  
Τζαβέλλα – Κλωνάρη Κ. 1979. Έρευνες πάνω στη βιολογία του μύκητα Septoria pistaciarum Caraciolo που προσβάλλει τη Φυστικιά στην Παθογένεση και την Επιδημιολογία της ασθένειας. Διδακτορική διατριβή. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής. Παράρτημα αρ. 1 Τόμος ΚΑ Θεσσαλονίκη 1979. 
 Μπρουσοβάνα, Ν., 1979. Η καλλιέργεια της φιστικιάς στη Φθιώτιδα και γενικότερα στο χώρο της Κεντρικής Ελλάδος. Νέα Αγροτική Επιθεώρηση. Ιούλιος 1979.
Loukas, M. and Pontikis C.A., 1979. Pollen isozyme polymorphism in types of Pistacia vera and related species as aid in taxonomy. Journal of Horticultural Science 54, 95 - 102.
Pontikis, C.A. 1977. Contribution to studies on the resistance to some hybrids and species of the genus Pistacia to Phytopthora spp. Nea Agrotiki Epitheorisi 1: 14 - 14. Horticultural Abstracts 47, 9199.
Βασιλείου, Μουλούλη, Μαυρογιαννόπουλος, 1977. Νεώτερα δεδομένα για τη διατήρηση της βλαστικότητας των γυρεόκοκκων της pistacia vera. Γεωπονικά Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1977.
Ανώνυμος, 1976.  Ακαταλληλότης γύρεως Σχίνου δια γονιμοποίησιν της Πιστακίας. Σταθμός Γεωργικών Ερευνών Ρόδου. Γεωπονικά, Ιανουάριος Φεβρουάριος 1976.
Ποντίκης, Κωνσταντίνος, 1975. Συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων γονιμοποιήσεως της πιστακίας. Νέα Αγροτική Επιθεώρησις. Σεπτέμβριος 1975. 
 Zachos, D.G., Tzavella-Klonari, K., and Roubos, J.C. 1974. A disease of pistachio tree (Pistacia vera L.) caused by the fungus Camarosporium pistaciae n. sp. Ann. Inst. Phytopathol. Benaki 11: 53-58.
Φαφούτης Αθ., 1974. Εξέλιξις της καλλιέργειας της φιστικιάς εις Βοιωτίαν και Φθιώτιδα. Δελτίον ΑΤΕ. Μάιος - Ιούνιος 1974.
Προκοπίου, Ι., 1974. Προβλήματα καρποφορίας της φιστικιάς. Γεωπονικά Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1974.
Φαφούτης Αθ., 1970. Η καλλιέργεια της φιστικιάς εις τα επαρχίας Λεβαδείας-Λοκρίδος. Νέα Αγροτική Επιθεώρησις - Σεπτέμβριος 1970.
Χιτζανίδου A., 1956. Species of septoris on the leaves of Pistacia vera and their perfect states. (μτφρ. Είδη septoria σε φύλλα φοστικιάς και τα τέλεια στάδιά τους). Annals Institute Phytopathology Benaki, 10: 29-44.

Χρυσοχέρης Φραγκίσκος, 1955. Προβλήματα πολλαπλασιασμού φυτών (σχέση ληθαργικής καταστάσεως των ξυλοφόρων οφθαλμών της pistacia vera και ενοφθαλμισμού). Διατριβή επί Διδακτορία - Αθήνα 1955.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου